خدمات حقوقی تخصصی

داوری قراردادهای داخلی و خارجی

درج شرط داوری در قرارداد ها مستلزم اعمال دقت و بکارگیری ظرافت حقوقی است ، از طرفی نهاد داوری و شرکت در جلسات آن نیز مستلزم داشتن دانش و تخصص ویژه است به نحویکه ؛ بی اطلاعی از شرایط خاص داوری باعث می شود استفاده از داوری نه تنها باعث رفع اختلاف نشود بلکه طرفین دعوا سال ها در سرگردانی و بلا تکلیفی باقی بمانند و در نهایتا نیز  به حقوق خویش نیز دست پیدا نکنند . این دفتر با بهره مندی از وکلای مسلط بر قوانین ، کنوانسیون ها و معاهدات مربوط به داوری و رویه قضایی محاکم و داشتن پرونده های موفق در خصوص شرکت در جلسات داوری و اخذ رای به نفع موکل می توانند شما را در هر یک از مراحل ذیل یاری رسانند ؛

  • تنظیم موافقت نامه های داوری
  • قبول داوری در قراردادها، دعاوی و اختلافات احتمالی
  • رسیدگی و صدور رای داوری
  • ابلاغ رای داوری
  • وکالت در اجرای رای داوری در محاکم دادگستری
  • وکالت در دعوای ابطال رای داوری مخالف با قوانین و مقررات