راهکار مبتنی بر خرد جمعی امتیاز ماست
دفتر وکالت داعی حق و همکاران
دفتر وکالت داعی حق و همکاران
دانش حقوقی به همراه تجربه، 
ضامن موفقیت ماست
مشاوره حقوقی تخصصی،
ریسک حقوقی قراردادهای شما را به حداقل می رساند.
دفتر وکالت داعی حق و همکاران
ضامن موفقیت ماست
دانش حقوقی به همراه تجربه

خدمات حقوقی تخصصی

سابقه ارائه خدمات به

آرشیو

آیا ترساندن دیگران جرم است ؟

آیا ترساندن دیگران جرم است؟ گاهی به دلیل شوخی های ناگهانی با افراد، آنها در اثر ترس و هيجان پیش آمده دچار آسیب های شدیدی می شوند . مثلا ؛ فردي که دارای بیماری قلبی است در اثر ترس ناشی از آن شوخی ناگهانی دچار سکته قلبی شده و جان خود را از دست می
ادامه مطلب

در چه مواردی زن می تواند از شوهر تمکین نکند .

تمکین در اصطلاح حقوقی یعنی اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی و سکونت در منزل مشترک .تمکین اعم از عام و خاص . در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع نماید اما این امتناع مستقط حق نفقه وی نخواهد بود و او را ناشزه نخواهد کرد که به آنها
ادامه مطلب

اسکرین شات

اسکرین شات گرفتن به خودی خود خلاف قانون نیست اما انتشار آن با اهداف سوء ، خلاف محسوب می شود و مجازات دارد . ماده 745 قانون مجازات اسلامی ، افشای اسرا خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی یا تا 2 سال حبس در نظر گرفته است البته اسرار خصوصی
ادامه مطلب

همراه شما هستیم

نشانی مجتمع های قضایی ، دادسرا ها و شوراهای حل اختلاف تهران