تشکیل دایره حقوقی برای شرکت ها
  • چنانچه شرکتی داراي فعاليت گسترده و زير مجموعه‌هاي متعدد باشد و یا برای بررسی و اظهار نظر در خصوص مسائل حقوقی و امور جاری شرکت نیاز به حضور مستمر و روزانه مشاور و وکیل دادگستری در محل دفتر شرکت ضروری باشد ، ترجيحاً پيشنهاد ميشود شركت تشكيلاتي به عنوان دايره / دفتر حقوقي در محل شرکت تشکیل گردد. با تشکیل دفتر / دایره حقوقی ، همکاران این دفتر آمادگی دارند همه روزه ساعاتی را بصورت موظف درمحل شرکت استقرار و حضور یافته و کلیه مسائل و امور ارجاعی را مورد بررسی ، بازبینی و اظهار نظر قرارداد و عند اللزوم نظرات و پیشنهادات اصلاحی /تکمیلی را جهت اجتناب از تضییع احتمالی حقوق و منافع شرکت ارائه نمایند . در صورت نياز پيشنهادات لازم در مورد نحوه تشكيل و اداره اين مجموعه از طرف اين دفتر ارائه خواهد شد.
  • اعزام وکیل دادگستری متخصص جهت شرکت در جلسات و مذاکرات قراردادی و ارائه مشاوره بنا بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت و تنظیم قرارداد در محل مذاکره .
  • ارائه مشاوره تلفنی با عقد قرارداد
  • برگزاری کارگاه های آموزش نکات و موارد کاربردی در مباحث حقوقی برای شرکتها جهت توانمد سازی مدیران شرکت و همچنین آموزش مباحث حقوقی راه اندازی کسب و کارهای نوپا ( start up ) در راستای توامند سازی شرکتهای این حوزه .
  • ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت پرونده به موکل در مواعد معین .
  • ارائه خدمات خاص خرید و فروش املاک بزرگ متراژ ، مشاعی و ورثه ای اعم از زمین ، خانه ، مغازه ، کارخانه و … همراه با پیش بینی ضوابط و اصولی ویژه در جهت حفظ امنیت سرمایه شخص و به حداقل رساندن ریسک انجام معامله و همچنین تنظیم و انعقاد قراردادهای مشارکت در ساخت و نظارت بر اجرای صحیح آن .