خدمات حقوقی تخصصی

حقوق مالکیت فکری

  • ارائه مشاوره حقوقی در جهت حفظ حقوق نویسندگان ، مترجمین ، هنرمندان ، مخترعین و ماکین طرح ها ، علائم و اسمی تجاری
  • انجام امور اداری مربوطه از جمله ، ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ، نقل و انتقال و طبقه بندی علائم تجاری ، تمدید اعتبار علائم تجاری ، اضافه کردن کالا یا طبقه به علامت مورد نظر .
  • قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه های فوق از جمله دعاوی ابطال علامت.