خدمات حقوقی تخصصی

حقوق کار

تنظیم قراردادهای استخدامی و بیمه تأمین اجتماعی و پیگیری حل و فصل اختلافات  کارگری و کار فرمایی و ارائه هشدارهای لازم جهت جلوگیری از مشکلات کارگری و همچنین ارائه اطلاعات راجع به بیمه شدگان