خدمات حقوقی تخصصی

حقوق قراردادها و معاملات بازرگانی

 • تنظیم قراردادها و توافق نامه ها در زمینه های ؛
 • انواع عقود و قراردادهای خرید و فروش ( ملک ، کالا ، مصالح ، ماشین آلات و سایر اموال ) ، اجاره ، رهن ، صلح و …
 • قراردادهای کارگری و استخدامی
 • قراردادهای طراحی ، مهندسی ، ساخت و انواع قراردادهای پیمانکاری
 • قراردادهای مشارکت مدنی ( مشارکت در ساخت ، مشارکت در تاسیس و اداره فروشگاه و …) و موافقتنامه های همکاری ، سرمایه گذاری و …
 • قراردادهای نمایندگی و توزیع
 • سایر قراردادهای تجاری و بازرگانی
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص مفاد و شرایط انواع قرارداد های فوق
 • شرکت در جلسات و مذاکرات با اشخاص و شرکت های طرف اختلاف و اعم از بانک ها، موسسات مالی ، غیر دولتی و … و تنظیم صورتجلسات مربوطی و مشارکت در انعقاد قراردادها و تهیه مکاتبات مرتبط
 • نظارت حقوقی بر اجرای صحیح قراردادها
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص اختلافات و ادعاهای قراردادی
 • قبول وکالت در زمینه دعاوی قراردادی