اسکرین شات

اسکرین شات گرفتن به خودی خود خلاف قانون نیست اما انتشار آن با اهداف سوء ، خلاف محسوب می شود و مجازات دارد .

ماده 745 قانون مجازات اسلامی ، افشای اسرا خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی یا تا 2 سال حبس در نظر گرفته است البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده صرفا در ماده 8 ق احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نامه ها ، عکس ها ، نوشته ها و فیلم های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است اما در عرف دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع تر است و نسخه های پزشکی ، احکام دادگاه ها و اسناد مالی را هم شامل می شود . همچنین بر اساس ماده 669 ق مجازات اسلامی  تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا 74 ضربه شلاق و یا تا 2 سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است .

بنابراین افرادی که از طریق اسکرین شات تهدید شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند می توانند با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه و مراجع انتظامی از فردی که از آنها سوء استفاده کرده شکایت کنند .

همین که کسی شمارا تهدید به افشای اطلاعات خصوصی ( شامل عکس ، پیام ها ، صدای ضبط شده ، فیلم و …) کند حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد ، ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و قابل شکایت است .

طبق قانون تمامی متن ها و پیامک ها در فضای مجازی اعم از ایمیل ها ، صدای ضبط شده ، تلگرام ، فیس بوک و … بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود و دادگاه با شیوه های مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد صحت مدارک را بررسی کرده و در صورت تایید ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت .

به همین دلیل توصیه می شود افراد استفاده کننده از نرم افزارهایی مانند تلگرام ، در ارتباط با افرادی که اطمینان کاملی به آنها ندارند به جای چت در محیط تلگرام ، « سکرت چت » باز کنند چون از این طریق می توانند برای پیام هایشان زمان مشخص کنند که پس از آن زمان پیام ها خود به خود پاک شوند یا اینکه اگر شخص مقابل اسکرین شات گرفت در صفحه نمایش افراد این موضوع اطلاع رسانی شود

نرگس مقامی / وکیل دادگستری